Izvēlne

Tuvu

Privātuma paziņojums

Paziņojums par privātumu

Laipni lūdzam SIA Vetklīnika24, kas ir daļa no IVC Evidensia grupas. Šajā paziņojumā ir paskaidrots, kā mēs apkopojam, izmantojam un aizsargājam informāciju par jums, ar ko mēs varam to kopīgot un kādas jums ir tiesības. Šajā paziņojumā ir norādīts vairums veidu, kā jūs sazināsieties ar mums, izmantojot vietni, mūsu prakses vietās, sociālajos tīklos vai mūsu lietotnēs.  

Ja mums vajadzēs izmantot jūsu personas datus citos veidos vai iemeslu dēļ, kas nav minēti šajā paziņojumā, mēs jūs par to informēsim. Mēs šo paziņojumu arī periodiski atjaunināsim. 


1. Par mums

SIA Vetklinika24 ir datu pārzinis datu aizsardzības tiesību aktu ietvaros. Personas dati, ko apstrādā jebkurš grupas uzņēmums, vajadzības gadījumā tiks darīti pieejami arī citiem grupas uzņēmumiem, piemēram, lai sniegtu jums vai atbalstītu mūsu pakalpojumus, ja mums ir juridiskas saistības vai ja esat mums snieguši savu piekrišanu. 

IVC Evidensia ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu. Ja jums ir kādi jautājumi par šo paziņojumu, tostarp jebkādi pieprasījumi izmantot savas likumīgās tiesības, sazinieties ar viņu: 

 • pa pastu - FAO: Datu aizsardzības speciālists, The Chocolate Factory, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, Apvienotā Karaliste. 
 • rakstot uz e-pastu - privacy@ivcevidensia.com.  

Citi atbildīgie pārziņi

Ja izmantojat mūsu tīmekļa vietnes un noklikšķināt uz ārējām saitēm, vai apmeklējat mūsu sociālo tīklu lapas, jūsu personas datus var apstrādāt arī šo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Meta (Facebook) vai Twitter. Šīs vietnes apkopos papildu informāciju par jums savos nolūkos atsevišķi no IVC Evidensia grupas. 

Ja tiek izmantoti arī to apkopotie dati, IVC Evidensia grupa var būt arī kopīgi ar otru uzņēmumu atbildīgs par to, kā un kāpēc tiek izmantoti jūsu personas dati, un nodrošina, ka tie ir aizsargāti.  


2. Ko mēs apkopojam, kā un kāpēc?

Vairums mūsu apkopoto personas datu nāk tieši no jums, kad izmantojat vai pieprasāt no mums pakalpojumus, vai sazināties ar mums. Tehniskā informācija tiek iegūta, ja izmantojat mūsu vietni, lietotnes vai citus tiešsaistes pakalpojumus. 

Mūsu apkopojamie dati var ietvert:

 • kontaktinformācija, piemēram, jūsu vārds, uzvārds un adrese, tostarp e-pasta un sociālo tīklu konta informācija, ja sazināties ar mums šādā veidā, un informācija par atrašanās vietu, kur mēs jūs novirzām uz vietējiem pakalpojumiem; 
 • informācija par jūsu izmantotajiem vai pieprasītajiem pakalpojumiem, klientu apkalpošanas informācija, piemēram, komplimenti vai sūdzības, viedokļi un aptaujas atbildes, saziņas priekšrocības, un informācija, ko mūsu darbinieki varētu reģistrēt, sniedzot pakalpojumus jums vai jūsu dzīvniekiem. Tas var arī ietvert zvanu, ko jūs veicāt kādiem mūsu dienestiem, ierakstīšanu; 
 • finanšu informācija, ieskaitot veiktos maksājumus, kontu un kredītvēsturi; 
 • informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu vietnes un tiešsaistes pakalpojumus, tostarp sociālo tīklu lapas, kā arī tehniskos identifikatorus, piemēram, sīkdatnes (vairāk informācijas šeit); 

Mēs apkoposim šos datus, lai:

 • mēs varētu sniegt pakalpojumus, kurus izmantojat vai esat pieprasījuši, un pārvaldīt maksājumus par tiem saskaņā ar mūsu līgumu ar jums; 
 • mēs varētu uzlabot savus pakalpojumus jums un citiem klientiem, tostarp apkopot atsauksmes no jums, izmantojot aptaujas, kas ir daļa no mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm; 
 • mēs varētu efektīvi un droši pārvaldīt savus tiešsaistes un citus pakalpojumus saskaņā ar mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm un juridiskajām saistībām pret jums; 
 • mēs varētu izpildīt normatīvās saistības, novērst vai atklāt noziegumus, vai sabiedrības interesēs, tostarp dzīvnieku labturības aizsardzības nolūkos; 
 • lai mēs ar jūsu piekrišanu varētu sniegt jums informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas varētu interesēt. 

Ja nevēlaties, lai mēs izmantotu kādus jūsu personas datus, mēs, iespējams, nevarēsim jums sniegt pakalpojumus, piemēram, maksājumu datus vai kontaktinformāciju. 

Mēs parasti neapkopojam un neizmantojam “īpašas kategorijas” datus, piemēram, datus par reliģiju, seksualitāti vai veselību. 


3. Ar ko mēs kopīgojam jūsu personas datus

Mēs varam izmantot ne tikai pakalpojumu sniedzējus, lai atbalstītu mūsu uzņēmējdarbību, bet arī kopīgot informāciju ar citām atsevišķām organizācijām, kas arī ir pārziņi. Tas var ietvert: 

 • Pārtikas un veterinārais dienests; 
 • citi veterinārijas speciālisti, laboratorijas un dzīvnieku veselības pakalpojumu sniedzēji un aģentūras, kur personas datus nevar anonimizēt vai tie ir citādi nepieciešami; 
 • apdrošināšanas un citi profesionālie konsultanti un juriskonsulti; 
 • parādu piedziņas aģentūras; 
 • tiesību aizsardzības, krāpšanas novēršanas aģentūras un citas valsts iestādes; 
 • jūsu apstiprinātie uzņēmumi (piemēram, sociālo tīklu vietnes).  

Ja kāda mūsu uzņēmējdarbības daļa tiek nodota ārpakalpojumam, pārdota vai apvienota un ja to atļauj likums, mēs kopīgosim jūsu datus ar jauno pakalpojumu sniedzēju, lai jums varētu turpināt sniegt pakalpojumus. Viņi var izmantot jūsu personas datus tādā pašā veidā, kā ir noteikts šajā politikā. Mēs, protams, informēsim jūs par šādām izmaiņām un dosim iespēju atteikties no jūsu datu kopīgošanas ar jaunu pakalpojumu sniedzēju. 


4. Datu starptautiska nodošana

IVC Evidensia ir starptautisks uzņēmums, un daži no mūsu uzņēmējdarbības procesiem var notikt ārpus jūsu valsts. Mēs nodrošinām, lai jūsu dati joprojām tiek aizsargāti atbilstoši tiem pašiem standartiem: 

 • Nodrošinot, ka valsts ir vienojusies ar datu aizsardzības uzraudzības uzņēmumiem nodrošināt atbilstošu aizsardzības līmeni; 
 • Nodrošinot, ka ir spēkā datu uzraudzības uzņēmuma apstiprināti līgumi, lai aizsargātu jūsu datus un tiesības. 

Eiropā un Apvienotajā Karalistē (AK) IVC Evidensia pašlaik izmanto pakalpojumu sniedzējus šādās valstīs/reģionos: 

 • Apvienotajā Karalistē (AK) 
 • Eiropas Savienībā (ES)/ Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) 
 • Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) 
 • Indijā 


5. Jūsu personas datu drošības nodrošināšana

Mēs īstenojam drošības un citus pasākumus, lai palīdzētu aizsargāt jūsu datus un ierobežotu tiem piekļuvi vai to izmantošanu, kā arī, lai identificētu un apstrādātu aizdomīgus personas datu pārkāpumus un citus drošības apdraudējumus. 

Mēs ierobežojam piekļuvi jūsu personas datiem tiem darbiniekiem, aģentiem, darbuzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem tie ir jāzina. Viņi apstrādās jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, un uz tiem attiecas konfidencialitātes ievērošanas pienākums un citi līguma noteikumi, lai aizsargātu jūsu datus.  


6. Datu saglabāšana

Mēs glabāsim jūsu datus tik ilgi, cik tas ir pamatoti nepieciešams, lai īstenotu mērķus, kādiem mēs tos apkopojām, tostarp, lai izpildītu jebkādas juridiskas, normatīvās, nodokļu vai ziņojumu sniegšanas prasības.  


7. Ar personas datiem saistītās tiesības  

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes un ES datu aizsardzības tiesību aktiem jums ir pieejamas dažas svarīgas tiesības. Kopumā tās ietver tiesības:  

 • pieprasīt informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu datus;  
 • pieprasīt jūsu personas datu kopiju;  
 • pieprasīt, lai mēs labotu jebkādus personas datus, kas ir neprecīzi;  
 • pieprasīt, lai mēs nepieņemtu nekādus automatizētus lēmumus, pamatojoties uz jūsu datiem (neuztraucieties, mēs to nedarām) ;  
 • pieprasīt, lai mēs dzēstu jūsu datus;  
 • ja jums ir lūgta piekrišana un tā mums ir dota, atsaukt šādu piekrišanu;  
 • pieprasīt, lai mēs pārtraucam visu jūsu datu vai to daļas apstrādi;  
 • pieprasīt, lai mēs pārsūtītu jūsu personas datu elementus citam pakalpojumu sniedzējam.  

Dažas no šīm tiesībām noteiktos apstākļos var būt ierobežotas vai uz tām var attiekties izņēmumi. Ja vēlaties īstenot savas tiesības vai iesniegt sūdzību, aizpildiet Tiesību pieprasījuma formu vai sazinieties ar mums, rakstot privacy@ivcevidensia.com.  

Ja mēs nevaram atrisināt sūdzību atbilstoši jūsu vēlmēm, jūs varat arī iesniegt sūdzību jūsu vietējai ES uzraudzības iestādei.